Сайт на годината

Категории

Сайт на събитие

Сайтове, посветени на конкретно събитие - конференция, среща, концерт, други.

*При до 5 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.