Сайт на годината

Категории

Продуктов сайт

Сайтове, посветени на конкретен продукт или услуга.

*При до 5 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.