Сайт на годината

Категории

Институционален сайт

Сайтове на държавни и общински, образователни и други институции.

2 участници

Туристически портал "Чавдар"

Туристически портал "Чавдар"

Туристически портал "Чавдар"
Разработен от:
КИ Сенс Дизайн ЕООД
https://tourism.chavdar.eu/bg/home

Уеб сайт на Театър 199 „Валентин Стойчев“

Уеб сайт на Театър 199 „Валентин Стойчев“

Уеб сайт на Театър 199 „Валентин Стойчев“
Разработен от:
I-Creativ Studio
https://theatre199.org/

*При до 5 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.