Сайт на годината

Категории

Институционален сайт

Сайтове на държавни и общински, образователни и други институции.

*При до 5 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.