Сайт на годината

Категории

/ Категории

Условия за участие

Можете да  регистрирате своя проект само в 1 категория, като се заплаща такса за участие.
В Сайт на годината 2022 могат да участват проекти на всички езици, стига да са създадени в България, от български екипи и фирми.
Запознайте се с пълните условия за участие и технологията на провеждане на конкурса.

Въвеждат се следните такси за участие:

Сайт Такса
Много ранна регистрация от 28.04 до 28.05.2022 г. 100 лв.
Ранна регистрация от 28.05 до 28.08.2022 г. 120 лв.
Основна регистрация от 28.08 до 10.10.2022 г. 140 лв.

Общо регистрирани: 140 участници

Корпоративен сайт
Корпоративен сайт

Представителни сайтове на компании (сайтовете на малките и стартиращи фирми не влизат в тази категория).

15 участници

Сайт на startup или малка фирма
Сайт на startup или малка фирма

Това са фирмени сайтове на стартиращи бизнеси (до 24 месеца от регистрация) или малка фирма (до 50 служителя).

15 участници

Електронна търговия
Електронна търговия

Сайтове, в които основната дейност е търговия, продажба на стоки, със съответните функционалности.

10 участници

Малък електронен магазин
Малък електронен магазин

Електронен магазин с до 50 артикула.

7 участници

Институционален сайт
Институционален сайт

Сайтове на държавни и общински, образователни и други институции.

5 участници

Медиен сайт
Медиен сайт

Медийни сайтове - онлайн медии, с ясно изразен медиен характер, публикувана и ясно означена собственост на медиата и...

12 участници

Продуктов сайт
Продуктов сайт

Сайтове, посветени на конкретен продукт или услуга.

14 участници

Сайт за онлайн услуги
Сайт за онлайн услуги

Сайтове за изцяло онлайн услуги, като например онлайн разплащания, електронна поща, електронни карти, онлайн...

6 участници

Сайт на събитие
Сайт на събитие

Сайтове, посветени на конкретно събитие - конференция, среща, концерт, други.

7 участници

Сайт на кауза / НПО
Сайт на кауза / НПО

Сайтове на неправителствени организации или такива, посветени на конкретна кауза.

8 участници

Личен сайт
Личен сайт

Сайтове, посветени на отделна личност, в т.ч. експерт, лекар, политик, музикант, артист и други.

6 участници

Мобилно приложение
Мобилно приложение

Мобилни приложения от всякакво естество.

11 участници

Безплатно участие

Личен блог
Личен блог

Лични блогове могат да участват в категория Блог. Тук водещо е съдържанието, както и визуализацията.

11 участници

Безплатно участие

Онлайн игра
Онлайн игра

Онлайн игри, разработка на български студия могат да участват.

3 участници

Безплатно участие

Подкаст
Подкаст

Всички подкасти на български език могат да участват в тази категория.

10 участници

Безплатно участие
*При до 5 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.

Мисия

Мисията на Фондация за активно развитие на уеб и Конкурса Сайт на годината е да предоставяме платформа за развитие и подкрепа на уеб - агенции, компании, професионалисти, хора амбиции в нашата сфера.
Заедно градим среда и общност за по-качествени онлайн услуги за бизнеса и организациите в страната. Вдигаме летвата, даваме добрите примери, показваме, че може хубави проекти и инициативи да се случват и тук, в България.
Знаем, че заедно можем повече.