Сайт на годината

Категории

Условия за участие

Можете да  регистрирате своя проект само в 1 категория, като се заплаща такса за участие.
В Сайт на годината 2024 могат да участват проекти на всички езици, стига да са създадени в България, от български екипи и фирми.
Запознайте се с пълните условия за участие и технологията на провеждане на конкурса.

Въвеждат се следните такси за участие:

Сайт Такса
Начало на регистрацията, 15.04.2024
100 лв.
Ранна регистрация, 16.04.2024 - 31.08.2024
180 лв.
Основна регистрация, 01.09.2024 - 30.09.2024
220 лв.
Корпоративен сайт
Представителни сайтове на компании (сайтовете на малките и стартиращи фирми не влизат в тази категория).
Електронна търговия
Сайтове, в които основната дейност е търговия, продажба на стоки, със съответните функционалности. Електронен магазин - над 100 позиции.
Електронен магазин
Електронен магазин от 5 до 100 позиции
Продуктов сайт
Сайтове, посветени на конкретен продукт или услуга, с или без ел магазин до 5 позиции
Институционален сайт
Сайтове на държавни и общински, образователни и други институции.
Медиен сайт
Медийни сайтове - онлайн медии, с ясно изразен медиен характер, публикувана и ясно означена собственост на медиата и собствено, авторско съдържание.
Сайт за онлайн услуги
Сайтове за изцяло онлайн услуги, като например онлайн разплащания, електронна поща, електронни карти, онлайн обучения, уебинари, търсене и намиране на работа и други, които предлагат изцяло услугата си в онлайн среда.
Сайт на събитие
Сайтове, посветени на конкретно събитие - конференция, среща, концерт, други.
Иновативен продукт
Tази категория включва проекти, които са експериментални, иновативни като дизайн или технология. 3D среда, WebGL, VR, АI. Eкспериментална типография, анимация и тн.
Сайт на кауза / НПО
Сайтове на неправителствени организации или такива, посветени на конкретна кауза.
Онлайн игра
Онлайн игри, разработка на български студия могат да участват.
Безплатно участие
Подкаст
Всички подкасти на български език могат да участват в тази категория.
Безплатно участие
Мобилно приложение
Мобилни приложения от всякакво естество.
Безплатно участие
!
*При до 5 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.