Сайт на годината

Категории

Сайт на кауза / НПО

Сайтове на неправителствени организации или такива, посветени на конкретна кауза.

*При до 5 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.