Сайт на годината

Категории

Сайт за онлайн услуги

Сайтове за изцяло онлайн услуги, като например онлайн разплащания, електронна поща, електронни карти, онлайн обучения, уебинари, търсене и намиране на работа и други, които предлагат изцяло услугата си в онлайн среда.

1 участник

Аптечко

Аптечко

Аптечко
Разработен от:
БорисовСтудиос ЕООД
https://aptechko.bg/

*При до 5 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.