Сайт на годината

Категории

Медиен сайт

Медийни сайтове - онлайн медии, с ясно изразен медиен характер, публикувана и ясно означена собственост на медиата и собствено, авторско съдържание.

*При до 5 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.