Сайт на годината

Категории

Условия за участие

Можете да  регистрирате своя проект само в 1 категория, като се заплаща такса за участие.
В Сайт на годината 2023 могат да участват проекти на всички езици, стига да са създадени в България, от български екипи и фирми.
Запознайте се с пълните условия за участие и технологията на провеждане на конкурса.

Въвеждат се следните такси за участие:

Сайт Такса
Начало на регистрацията, 24 май – 50% отстъпка
80 лв.
Ранна регистрация, 25.05.2023 - 31.08.2023
120 лв.
Основна регистрация, 01.09.2023 - 30.09.2023
160 лв.
Общо регистрирани: 9 участници
Корпоративен сайт
Представителни сайтове на компании (сайтовете на малките и стартиращи фирми не влизат в тази категория).
Сайт на startup или малка фирма
3
Това са фирмени сайтове на стартиращи бизнеси (до 24 месеца от регистрация) или малка фирма (до 50 служителя).
3 участници
Електронна търговия
4
Сайтове, в които основната дейност е търговия, продажба на стоки, със съответните функционалности.
4 участници
Малък електронен магазин
1
Електронен магазин с до 50 артикула.
1 участник
Институционален сайт
Сайтове на държавни и общински, образователни и други институции.
Медиен сайт
Медийни сайтове - онлайн медии, с ясно изразен медиен характер, публикувана и ясно означена собственост на медиата и собствено, авторско съдържание.
Продуктов сайт
Сайтове, посветени на конкретен продукт или услуга.
Сайт за онлайн услуги
1
Сайтове за изцяло онлайн услуги, като например онлайн разплащания, електронна поща, електронни карти, онлайн обучения, уебинари, търсене и намиране на работа и други, които предлагат изцяло услугата си в онлайн среда.
1 участник
Сайт на събитие
Сайтове, посветени на конкретно събитие - конференция, среща, концерт, други.
Мобилно приложение
Мобилни приложения от всякакво естество.
Онлайн игра
Онлайн игри, разработка на български студия могат да участват.
Безплатно участие
Подкаст
Всички подкасти на български език могат да участват в тази категория.
Безплатно участие
Сайт на кауза / НПО
Сайтове на неправителствени организации или такива, посветени на конкретна кауза.
Безплатно участие
!
*При до 5 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.