Сайт на годината

Категории

/
/ Сайт на институция

Сайт на институция

В тази категория попадат сайтовете на различни институции - държавни, общински, образователни, артистични. Важни са както добрата визия, така и достатъчно добри и достъпни функционалности.

1 участник

Сайт на Нов български университет
Сайт на Нов български университет

Сайтът на Нов български университет е платформа, която отговаря на всички съвременни изисквания за актуалност, достъпност и структурираност на информацията.

виж сайта →