Сайт на годината

Категории

/
/ Личен сайт

Личен сайт

Личен сайт е този, посветен на конкретна личност и обобщаващ талантите, проектите, по които работи. Визират се сайтове на дизайнери, писатели, артисти, музиканти, политици и други.

Очаква се качествен дизайн и добро съдържание.