Сайт на годината

Категории

/ Категории

Регистрацията в  Сайт на годината 2018 ще продължи до 4 септември. Можете да регистрирате своя проект в до 2 категории, като за всяка се заплаща такса за участие.

Въвеждат се следните такси за участие:

Сайт Такса
Основна регистрация 24.04 – 04.09.2018 95 лв.